En engelsk springer spaniel är en utmärkt hund av flera olika saker. Den anpassar sig lätt till nya saker, den är social och man kan enkelt lära den nya grejer. Här tar vi upp ett par saker som den engelska springer spanieln lämpar sig extra bra för.

Jakt

Den engelska springer spanieln har redan från början använts till jakt. Man har både använt den som stötande hund, som apporterande hund och som eftersökshund inom spår. Än i dag finns det personer som gillar att använda den engelska springer spanieln inom jakt. Några uppfödare riktar också in sig mot att bara föda upp jakthundar inom rasen.

Agility

Den engelska springer spanieln förekommer också inom agility. Det är inte alla hundar inom rasen som kan släppas fria på en agilitybana utan att de lämnar den för något mer intressant men många gånger har det med hundens uppfostran att göra. Inom agility måste hunden lyssna på sin förare för att man ska kunna ta sig igenom hinderbanan så snabbt som möjligt och utan fel.

Utställning

Engelsk springer spaniel förekommer också inom utställningar. Det är inte ovanligt att hundarna används till flera saker samtidigt. En hunduppfödare som föder upp hundar som ska användas i jakt kan samtidigt vara intresserad av att ställa ut sina hundar för att se hur väl de egentligen passar rasens standard. Det kan också vara en sådan sak som gör att man kan sälja uppfödda valpar för en lite större summa.

Sällskap

Även för sällskap passar den engelska springer spanieln alldeles utmärkt. Det är dock en ganska energisk hund och det skadar inte att familjen eller personen som har hunden gillar att röra på sig. En springer spaniel som bara vistas på en liten yta och som inte får röra på sig tillräckligt kan snabbt hitta på saker att göra som inte alltid uppskattas av dess ägare.